เคาน์เตอร์ Check-in ไทยสมายล์
เคาน์เตอร์ Check-in ไทยสมายล์ ที่เดียวกับ Check-in สายการบินไทย
บอร์ดดิ่งพาส ไทยสมายล์
บอร์ดดิ่งพาสของการบินไทยสมายล์(BOARDING PASS)
เคาน์เตอร์ Check-in แอร์เอเชีย นกอแอร์
เคาน์เตอร์ Check-in แอร์เอเชียและนกแอร์อยู่ด้านหลังการบินไทย
ประตูทางเข้าผู้โดยสารขาออกที่สนามบินขอนแก่น
ประตูทางเข้าผู้โดยสารขาออกที่สนามบินขอนแก่น
ประตู 2 สำหรับผู้โดยสาร การบินไทย ไทยสมายล์
ประตู 2 สำหรับผู้โดยสาร การบินไทย ไทยสมายล์
ที่พักสำหรับรอขึ้นเครื่อง
ที่พักสำหรับรอขึ้นเครื่องการบินไทย ไทยสมายล์
บอร์ดดิ่งพาส ของนกแอร์หลังจากเช็คอิน
บอร์ดดิ่งพาส ของนกแอร์หลังจากเช็คอิน
การบินไทยและไทยสมายล์ เดินผ่านงวงช้าง(สะพานเทียบเครื่องบิน)เข้าไปในตัวเครื่องได้เลย(อาจจะดีกว่าสายการบินนกแอร์และแอร์เอเชีย)
การบินไทยและไทยสมายล์ เดินผ่านงวงช้าง(สะพานเทียบเครื่องบิน)เข้าไปในตัวเครื่องได้เลย(อาจจะดีกว่าสายการบินนกแอร์และแอร์เอเชีย)
เดินผ่านงวงช้าง เครืองบินการบินไทยสมายล์จอดเทียบรอผู้โดยสาร
เดินผ่านงวงช้าง เครืองบินการบินไทยสมายล์จอดเทียบรอผู้โดยสาร
ที่นั่งการบินไทยสมายล์แบบ Smile Plus (Business Class) 5 แถวข้างหน้า
ที่นั่งการบินไทยสมายล์แบบ Smile Plus (Business Class) 5 แถวข้างหน้า
ที่นั่งการบินไทยสมายล์แบบ Smile Plus (Business Class) 5 แถวข้างหน้า
ที่นั่งการบินไทยสมายล์แบบ Smile Plus (Business Class) 5 แถวข้างหน้า
ที่นั่งใหม่ สะอาด นั่งสบาย คงกลิ่นอายความเป็นการบินไทย
ที่นั่งใหม่ สะอาด นั่งสบาย คงกลิ่นอายความเป็นการบินไทย
ที่นั่งการบินไทยสมายล์ Smile (Economy Class) 24 แถวหลัง
ที่นั่งการบินไทยสมายล์ Smile (Economy Class) 24 แถวหลัง
ผู้โดยสารการบินไทยสมายล์
สารการบินไทยสมายล์
พร้อมออกเดินทางสู่ดอนเมือง
พร้อมออกเดินทางสู่ดอนเมือง
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
วิวภายนอกเมื่อมองผ่านหน้าต่างตอนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า
วิวภายนอกเมื่อมองผ่านหน้าต่างตอนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า
วิวภายนอกเมื่อมองผ่านหน้าต่างตอนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า 2
พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า
เมือถึงท่าอากาศยานดอนเมืองแล้ว ก็สามารถต่อรถเมล์ สาย 29 ไปลงที่ BTS หมอชิด สะดวกสะบายไม่ว่าจะไปต่อที่ไหน หรือถ้าจะให้สะดวกก็ต่อ TAXI ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เลย
Top