• โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
  โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
 • ผู้สูงวัยมาเข้ารับบริการ ตั้งแต่เช้า ณ หอประชุมเอนกประสงค์(OTOP)เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
  ผู้สูงวัยมาเข้ารับบริการ ตั้งแต่เช้า ณ หอประชุมเอนกประสงค์(OTOP)เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 • ผู้สูงวัยมาลงทะเบียนเข้าร่วมงานโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
  ผู้สูงวัยมาลงทะเบียนเข้าร่วมงานโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
 • โรงพยาบาลอุบลรัตน์ มาให้บริการตรวจร่างกายกับผู้สุงอายุ
  โรงพยาบาลอุบลรัตน์ มาให้บริการตรวจร่างกายกับผู้สุงอายุ
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาร่วมเปิดงาน โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาร่วมเปิดงาน โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
 • เครื่องตรวจวัดสายตา จากแว่นท๊อปเจริญ
  เครื่องตรวจวัดสายตา จากแว่นท๊อปเจริญ
 • เจ้าหน้าที่ห้างแว่นท๊อปเจริญพร้อมให้บริการตรวจวัดสายตา
  เจ้าหน้าที่ห้างแว่นท๊อปเจริญพร้อมให้บริการตรวจวัดสายตา
 • เจ้าหน้าที่ห้างแว่นท๊อปเจริญให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัย
  เจ้าหน้าที่ห้างแว่นท๊อปเจริญให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัย
 • บริการตรวจวัดสายตาจากแว่นท๊อปเจริญ
  บริการตรวจวัดสายตาจากแว่นท๊อปเจริญ
 • สุวะแวนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้บริการในโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ #รถตู้เช่าขอนแก่น
  สุวะแวนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้บริการในโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ #รถตู้เช่าขอนแก่น