• คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากกองทัพบก มาตรวจโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ชัยภูมิ
    คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากกองทัพบก มาตรวจโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ชัยภูมิ
  • โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล ดำเนินการโดยกองทัพบก พ.ศ. 2558
    โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล ดำเนินการโดยกองทัพบก พ.ศ. 2558