• ค่ายนักบรรพชีวินวิทยา กรุงเทพ-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์
  ค่ายนักบรรพชีวินวิทยา กรุงเทพ-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์
 • อุทยานโลกไดโนเสาร์ อ.สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
  อุทยานโลกไดโนเสาร์ อ.สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
 • พิพิธภัณฑ์สิรินธร(พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว)
  พิพิธภัณฑ์สิรินธร(พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว)
 • ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
  ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
 • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
  พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
 • รถตู้ขอนแก่นให้เช่า โดยสุวะแวน
  รถตู้ขอนแก่นให้เช่า โดยสุวะแวน