• พิธีเริ่มงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
  พิธีเริ่มงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
 • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด
 • เจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  เจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พิธีเริ่มงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแก่น
  พิธีเริ่มงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแก่น
 • รถไฟทางคู่ ช่วงถนนจิระ-ขอนแก่น
  รถไฟทางคู่ ช่วงถนนจิระ-ขอนแก่น
 • สถานีรถไฟ ชุมทางท่าพระ ขอนแก่น
  สถานีรถไฟ ชุมทางท่าพระ ขอนแก่น
 • รถไฟ สถานีชุมทางท่าพระ ขอนแก่น
  รถไฟ สถานีชุมทางท่าพระ ขอนแก่น
 • รถตู้ขอนแก่นให้เช่า ให้บริการคณะรัฐมนตรี เพื่อรวมพิธีเปิดเริ่มโครงการ
  รถตู้ขอนแก่นให้เช่า ให้บริการคณะรัฐมนตรี เพื่อรวมพิธีเปิดเริ่มโครงการ