• คณะกรรมาธิการวิสามัญการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  คณะกรรมาธิการวิสามัญการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • รอรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่สนามบินขอนแก่น
  รอรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่สนามบินขอนแก่น
 • อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและคณะผู้เดินทางที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์
  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและคณะผู้เดินทางที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์
 • พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
  พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
 • พาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
  พาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
 • พักที่โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม
  พักที่โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม