• สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรมผู้สื่อข่าวสัญจร
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรมผู้สื่อข่าวสัญจร
 • อาหารพื้นถิ่นอีสาน(ตั๊กแตน ปูนา เขียด ปลาหมอ
  อาหารพื้นถิ่นอีสาน(ตั๊กแตน ปูนา เขียด ปลาหมอ
 • ถ่ายทำแปลงนา กองทุนข้าวพันธุ์ดี ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
  ถ่ายทำแปลงนา กองทุนข้าวพันธุ์ดี ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย
 • สื่อมวลชน ในความสนใจในผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สื่อมวลชน ในความสนใจในผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • จากศาสตร์พระราชาสู่ปฎิบัติการบนท้องนาอีสาน โสเหล่
  จากศาสตร์พระราชาสู่ปฎิบัติการบนท้องนาอีสาน โสเหล่ "ข้าว ในวิถีคนอีสาน สถานภาพปัญหา และทางออก"
 • ชาวบ้าน อบต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ให้ความสนใจเข้าฟังการเสวนา(โสเหล่)
  ชาวบ้าน อบต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ให้ความสนใจเข้าฟังการเสวนา(โสเหล่)
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ ออกร้านแสดงสินค้า
  กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ ออกร้านแสดงสินค้า
 • บริการย้อมผ้าดำ ของ กศน. อ.ปทุมรัตน์
  บริการย้อมผ้าดำ ของ กศน. อ.ปทุมรัตน์
 • กลุ่มขายผลิตผลการเกษตร ของชาวบ้าน ต.หนองแคน
  กลุ่มขายผลิตผลการเกษตร ของชาวบ้าน ต.หนองแคน
 • กศน. อำเภอปทุมรัตน์ออกร้านบริการอาหารให้ผู้เข้าเสวนา
  กศน. อำเภอปทุมรัตน์ออกร้านบริการอาหารให้ผู้เข้าเสวนา
 • ผู้สือข่าวถ่ายทำรายการเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  ผู้สือข่าวถ่ายทำรายการเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม "จากศาสตร์พระราชาสู่ปฎิบัติการบนท้องนาอีสาน"