แผนที่สนามบินร้อยเอ็ด
แผนที่สนามบินร้อยเอ็ด(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด)
ป้ายทางเข้าสนามบินร้อยเอ็ด
วิ่งตามถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง(หมายเลข 2044) จากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 15 กม.ทางเลี้ยวเข้าสนามบินร้อยเอ็ด ตรงข้ามีพระพุทธรูปปางนาคปรก
อาคารผู้โดยสารสนามบินร้อยเอ็ด
อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
รถตู้เช่าสนามบินร้อยเอ็ด
รถตู้เช่าร้อยเอ็ดให้บริการรับส่งสนามบินร้อยเอ็ด
เคาน์เตอร์ขายตั๋ว Sales Counter นกแอร์ แอร์เอเชียที่สนามบินร้อยเอ็ด
เคาน์เตอร์ขายตั๋วโดยสาร(Sales Counter)นกแอร์ แอร์เอเชียที่สนามบินร้อยเอ็ด
เคาน์เตอร์ Check-in นกแอร์ที่สนามบินร้อยเอ็ด
เคาน์เตอร์ Check-in นกแอร์ แอร์เอเชียที่สนามบินร้อยเอ็ด
จุดรอญาติหน้าประตูผู้โดยสารขาเข้าสนามบินร้อยเอ็ด
จุดรอญาติหน้าประตูผู้โดยสารขาเข้า ที่สนามบินร้อยเอ็ด
ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินร้อยเอ็ด
ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินร้อยเอ็ด
บริการรถเช่าที่สนามบินร้อยเอ็ด
รถเช่าและตู้ATM ที่สนามบินร้อยเอ็ด
ลานจอดรถสนามบินร้อยเอ็ด
ลานจอดรถสนามบินร้อยเอ็ด(จอดฟรี)
สถานที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผู้โดยสารมาร้อยเอ็ดโดยเครื่องบิน ส่วนมากจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆดังตารางที่เราได้รวบรวมเอาไว้ดังนี้

สนามบินร้อยเอ็ด ไปยังสถานที่ต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นทาง ระยะทาง (กิโลเมตร) หมายเหตุ
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด( Roi-Et Rajabhat University) 7  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด 25  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 18  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) –ห้างโรงบินสันร้อยเอ็ด 20  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 18.5  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ ร้อยเอ็ด(Petcharat Garden Hotel Roi-Et) 18  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – โรงแรมเดอะไรช์ (The Rice Hotel) 22  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – โรงแรมเดอะแคปปิตอล(THE CAPITAL HOTEL) 24  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – บี๊กซี ร้อยเอ็ด(Big C) 20  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) –วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ, เจดีย์หินทราย 55  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – พระมหาเจดีย์ชัยมงคล(วัดผาน้ำย้อย) 95  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – ห้างร้อยเอ็ดพลาซ่า 17  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) –อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 17 ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 60 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) –สนามฟุตบอลไอโมบาย สเตเดี่ยม,สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ 180 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 170 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) –มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ตั้งใหม่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม(Mahasarakham University) 70 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) –สนามบินขอนแก่น หรือท่าอากาศยานขอนแก่น(Khone Kaen Airport) 143 ใช้เวลาเดินทาง2 ชั่วโมง
Top