แผนที่ร้อยเอ็ด

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดกับกาฬสินธ์และมุกดาหาร
  • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดยโสธร
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดมหาสารคาม

เส้นทางคมนาคม

ทางรถยนต์

  • ทางหลวงหมายเลข 23 : บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อุบลราชธานี
  • ทางหลวงหมายเลข 2044 : ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง
  • ทางหลวงหมายเลข 214 : อําเภอเมืองร้อยเอ็ด -กาฬสินธุ์
  • ทางหลวงหมายเลข 2045 : อําเภอเมืองร้อยเอ็ด - อําเภอวาปีปทุม

ทางรถทัวร์

บขส.,นครชัยแอร์,สหพันธ์ทัวร์

ทางเครื่องบิน

มี 2 สายการบินให้บริการ กรุงเทพ(ดอนเมือง)-ร้อยเอ็ด ลงเครื่องที่ สนามบินร้อยเอ็ด คือ นกแอร์,แอร์เอเชีย ตรวจสอบตารางเที่ยวบินจังหวัดร้อยเอ็ด สุวะแวนบริการให้

เช่ารถตู้สนามบินร้อยเอ็ด

รอรับที่สนามบินสำหรับท่านที่เดินทางมาทำงานหรือท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวร้อยเอ็ด

สถานที่ท่องเที่ยวร้อยเอ็ด 10 อันดับแรก

1. บึงพลาญชัย
2. พระหมาเจดีย์ชัยมงคล
3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ําผาน้ําทิพย์
4. วัดประชาคมวนาราม
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
6. วัดป่าโนนสวรรค์
7. วัดป่าเทวาพิทักษ์
8. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
9. โบราณสถานกู่กาสิงห์
10. น้ําตกถ้ําโสดา

ร้านอาหารเด่น 10 อันดับแรก

1. ร้านแอ๋วไข่กระทะ
2. ร้านอาหารเอนจอย
3. ร้านพียูบาร์
4. ร้านปาร์ตี้เฮ้าส์
5. ร้านอาหารลีลาบาหลี
6. ร้านข้าวปุ่นริมคลอง
7. ร้านจ้อก้อฟาร์ม
8. ร้านฮาวสวีท
9.ร้านนมนิยม
10. ร้านสุกี้ลาว