ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด(ROI ET AIRPORT)
ตรวจบัตรผู้โดยสารขาออก(Check-In Counter) สนามบินร้อยเอ็ด
ตรวจบัตรผู้โดยสารขาออก(Check-In Counter)สำหรับออกตั๋วโดยสาร
ผู้โดยสารรอเรียกขึ้นเครื่องแอร์เชียที่สนามบินร้อยเอ็ด
ผู้โดยสารรอเรียกขึ้นเครื่องแอร์เชียที่สนามบินร้อยเอ็ด
ผู้โดยสารเดินขึ้นเครื่องแอร์เอเชียที่จอดรอที่สนามบินร้อยเอ็ด(วันนี้ฝนตกจึงต้องกางร่ม)
ผู้โดยสารเดินขึ้นเครื่องแอร์เอเชียที่จอดรอที่สนามบินร้อยเอ็ด(วันนี้ฝนตกจึงต้องกางร่ม)
ขึ้นด้านหลังตัวเครื่องสำหรับตั๋วโดยสารหมายเลข 20-31
ขึ้นด้านหลังตัวเครื่องสำหรับผู้ถือตั๋วโดยสารหมายเลข 20-31
แอร์เอเชียรอ้ยเอ็ด-กรุงเทพ
แอร์เอเชียร้อยเอ็ด-กรุงเทพ
แอร์เอเชียร์ร้อยเอ็ด
วันเดินทางฝนที่ร้อยเอ็ดตก เครื่องบินสั่นบ่อยๆกัปตันประกาศให้รัดเข็มขัดตลอดการเดินทาง
แอร์เอเชียลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
แอร์เอเชียลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
แนะนำการเดินทางโดยแอร์เอเชีย ดอนเมือง(กรุงเทพ)-สนามบินร้อยเอ็ด(ร้อยเอ็ด)
การเดินทางไปและออกจากสนามบินร้อยเอ็ด(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด)