สำหรับรถตู้ VIP 8 ที่นั่งให้บริการเริ่มต้นจากจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น หากต้องการใช้เริ่มต้นที่ต่างจังหวัดคิดค่าส่วนต่างน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะทาง เราให้บริการรถตู้ให้เช่าที่ขอนแก่นด้วยมาตรฐานการให้บริการสูง