สถานที่ยอดนิยมในการให้บริการถตู้เช่าที่บุรีรัมย์ และอัตราค่าเช่าไปภาคอื่นๆ
เช่ารถตู้จาก-ไปที่ ระยะทาง(กม.) เที่ยวเดียว(รวมค่าน้ำมัน-คนขับ) ค่าเช่าเริ่มต้น
(ไม่รวมค่าน้ำมัน,ไม่รวมVAT)*
สนามบินบุรีรัมย์(ท่าอากาศยานบุรีรัมย์) - เข้าเมืองบุรีรัมย์ 35 2,000 - 2,500 2,000*
สนามบินบุรีรัมย์(ท่าอากาศยานบุรีรัมย์) - สนามฟุตบอล นิวไอโมบายสเตเดียม
สนามบินบุรีรัมย์(ท่าอากาศยานบุรีรัมย์) -สนามแข่งรถบุรีรัมย์ ช้างอินเตอร์เนชั่นแนบเซอร์กิต
38 2,000 - 2,500 2,000*
เมืองบุรีรัมย์ - สนามบินร้อยเอ็ด(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) 200 3,400 2,000*
เมืองบุรีรัมย์ - สนามบินขอนแก่น(ท่าอากาศยานขอนแก่น) 240 3,800 2,000*
เช่ารถตู้บุรีรัมย์ - สนามบินอุบลราชธานี(ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี) 270 4,200 2,000*
เมืองบุรีรัมย์ - สนามบินดอนเมือง(ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) 400 5,500-6,500 2,000*
เมืองบุรีรัมย์ - สนามบินสุวรรณภูมิ(ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 420 6,500 - 7,000 2,000*
เช่ารถตู้บุรีรัมย์-ภาคกลาง N/A สอบถาม 2,000*/วัน
คิดขั้นต่ำ 3 วันขึ้นไป
เช่ารถตู้บุรีรัมย์-ภาคตะวันออก N/A สอบถาม 2,000*/วัน
คิดขั้นต่ำ 2-3 วันขึ้นไป
เช่ารถตู้บุรีรัมย์-ภาคเหนือ N/A สอบถาม 2,500*/วัน
คิดขั้นต่ำ 4-5 วันขึ้นไป
เช่ารถตู้บุรีรัมย์-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ N/A สอบถาม 2,000*/วัน
คิดขั้นต่ำ 1-3 วันขึ้นไป
เช่ารถตู้บุรีรัมย์-ภาคตะวันตก N/A สอบถาม 2,200*/วัน
คิดขั้นต่ำ 2-4 วันขึ้นไป
เช่ารถตู้บุรีรัมย์-ภาคใต้ N/A สอบถาม 2,500*/วัน
คิดขั้นต่ำ 4-5 วันขึ้นไป
หมายเหตุ
  • ราคาค่าเช่ารถตู้ต่อวัน ราคา 2,000-2,500 บาท
  • ราคาค่าเช่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน,ไม่รวมVAT, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง
  • กรณีคิดค่าบริการเหมารวมทุกอย่างตามตารางข้างบน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในช่วงเวลานั้น
  • ปลายทางภาคเหนือ,ภาคใต้ คิดค่าบริการ 4 วันขึ้นไป(ขาไปคิด 2 วัน ขากลับคิด 2 วัน)
  • ปลายทางภาคกลาง,ภาคตะวันออก คิดค่าบริการ 2 วันขึ้นไป
  • เวลาบริการปกติ 07.00 - 19.00 น.(12 ชั่วโมง)
  • ล่วงเวลา 200/ชั่วโมง
  • กรณีใช้รถถึงหลังเที่ยงคืน 24.00 น. คิดค่าเช่าเพิ่มอีก 1 วัน
  • *เช่ารถตู้พร้อมคนขับ 1 วันออกต่างจังหวัดหรือระยะทางไปกลับมากกว่า 200 กิโลเมตร ค่าบริการตั้งแต่ 2,000. - 3,500. (ราคาไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง,ไม่รวมVAT)