แผนที่นั่งรถตู้เช่า
แผนที่นั่งรถตู้ขนาด 10 ที่นั่ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเช่ารถตู้ ไม่ว่าจะเป็นงาน

 1. รถตู้เช่ารับทีมงานดารา,นักแสดงที่สนามบินขอนแก่นตอนเที่ยง ไปทำงานที่เซนทรัลขอนแก่น
 2. เช่ารถตู้ขอนแก่นไปอบรมสัมนาที่วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 3. เช่ารถตู้จากสนามบินร้อยเอ็ดไปทำงานในจังหวัดร้อยเอ็ด
 4. เช่ารถตู้จากสนามบินร้อยเอ็ดเพื่อมาทำงานหรือติดต่องานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดหวัดมหาสารคาม
 5. เช่าตู้จากสนามบินร้อยเอ็ดเพื่อไปทำงานที่ยโสธร
 6. เช่ารถตู้จากสนามบินร้อยเอ็ดทำงานที่ร้อยเอ็ดในตอนเช้า แล้วกลับโดยไปขึ้นเครื่องที่สนามบินขอนแก่นเที่ยวบินสุดท้ายเวลา 20.05 น.
 7. เช่ารถตู้จากโรงแรมวสุ มหาสารคามโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ไปส่งที่สนามบินขอนแก่น สถานนีขอนส่ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
 8. เช่ารถตู้จากสนามบินขอนแก่นเพื่อมาสัมนา สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามตอนเย็นส่งที่สนามบินขอนแก่น
 9. เช่ารถตู้มหาสารคามไปท่องเที่ยวเชียงใหม่
 10. เช่ารถตู้ร้อยเอ็ดไปท่องเที่ยวทะเล
 11. เช่ารถตู้ขอนแก่นไปตลาดโรงเกลือ
  และอื่นๆ อีกมากมายตามใจท่าน แล้วแต่จะเลือกใช้งานเช่ารถตู้ ยกเว้น งานที่ผิดกฏหมายและผิดศีลธรรม