เดินผ่านงวงเพื่อขึ้นเครือง
เดินผ่านงวงเพื่อขึ้นเครืองนกแอร์
ผู้โดยสารนกแอร์ทุกคนประจำทีพร้อมออกเดินทางสู่ขอนแก่น
ผู้โดยสารนกแอร์ทุกคนประจำทีพร้อมออกเดินทางสู่ขอนแก่น
ที่นั่งของนกแอร์นั่งสบาย
175 เซ็นติเมตรนั่งสบายไม่แคบ
พนักงานตอนรับแจก Nok Kanom
เครื่องขึ้นได้สักพัก พนักงานตอนรับของนกแอร์แจกนกขนม
Boeing 737-800 มองผ่านหน้าต่างตอนเย็นๆของนกแอร์
ภาพท้องฟ้าตอนย็นๆ ผ่านเครื่องโบอิ่งของนกแอร์
เครื่องบินโบอิ่ง Boeing 737-800
มองออกไปนอกหน้าต่างเจอปีกนกแอร์ยิ้มให้
เครื่องบินโบอิ่ง Boeing 737-800
พระจันทร์วันนี้ใหญ่กว่าปกติ
ถึงสนามบินขอนแก่นแตอนประมาณ 1 ทุ่ม
ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น)ประมาณ 19.10 น.
เครื่องบินโบอิ่ง Boeing 737-800 สนามบินขอนแก่น
มุมยอดนิยมของการภ่ายภาพเครืองบิน
ผู้โดยสารเตรียมตัวลงเครื่องท่าอากาศยานขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น)
ผู้โดยสารเตรียมตัวลงเครื่องท่าอากาศยานขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น)
เครื่องบินโบอิ่ง Boeing 737-800 ท่าอากาศยานขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น)
เครื่องบินโบอิ่ง Boeing 737-800 ท่าอากาศยานขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น)
ทางออกเมื่อเข้ามาในตัวอาคารผู้โดยสารสนามบินขอนแก่น
ทางออกเมื่อเข้ามาในตัวอาคารผู้โดยสารสนามบินขอนแก่น
ญาติมารอรับที่สนามบินขอนแก่น
ญาติมารอรับผู้โดยสารของนกแอร์มากกว่าทุกวันเพราะวันที่เดินทางมาเป็นวันหยุดยาว
ญาติๆมารอรับเยอะมาก
ญาติรอตรงประตู้ทางออกท่าอากาศยานขอนแก่น
บรรยากาศในอาคารผู้โดยสารสนามบินขอนแก่น
บรรยากาศในอาคารผู้โดยสารสนามบินขอนแก่น
ตารางบินนกแอร์ ดอนเมือง-ขอนแก่น-ดอนเมือง
ตารางบินนกแอร์ ดอนเมือง-ขอนแก่น-ดอนเมือง