รถตู้ขอนแก่นให้เช่าให้บริการทีมงานไทยแลนด์ก๊อตทาเลนต์ที่เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น

ในการรับสมัครมีครั้งนี้มีผู้มีฝันและมีพรสวรรค์ ความสามารถพิเศษ(Talent)มาสมัครกันอย่างคับคั่ง ทำให้สถานที่โรงแรมเจริญธานีที่รับสมัครคึกคักด้วยคนที่เต็มไปด้วยความฝันและความสามารถพิเศษ ขอบพระคุณทีมงานที่มอบความไว้วางใจ เช่ารถตู้ขอนแก่นกับสุวะแวน
Thailand's Gottalent Season 5

Thailand's Gottalent Season 5

โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

ไทยแลนด์ก๊อตทาเลนต์ @โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

ไทยแลนด์ก๊อตทาเลนต์ @โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

ผู้สมัครไทยแลนด์ก๊อตทาเลนต์ @โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

ผู้สมัครไทยแลนด์ก๊อตทาเลนต์ @โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

ทีมงานไทยแลนด์ก๊อตทาเลนต์ @โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

ทีมงานไทยแลนด์ก๊อตทาเลนต์ @โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

รถตู้ขอนแก่น ให้บริการทีมงานก๊อตทาเลนต์โดยสุวะแวน

รถตู้ขอนแก่น ให้บริการทีมงานก๊อตทาเลนต์โดยสุวะแวน