รถตู้ขอนแก่นให้เช่า ให้บริการคณะกรรมการกองทัพบกใช้รถตู้ขอนแก่นโดยสุวะแวนในการตรวจเยี่ยม การดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล ดำเนินการโดยกองทัพบก พ.ศ. 2558

ตอนเช้ารอรับคณะนายทหาร ที่สนามบินขอนแก่น เดินทางไป ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกหนองสระเหลี่ยม ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกบึงลี ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ จบการตรวจเยี่ยมเดินทางกลับที่สนามบินขอนแก่น ขึ้นเครื่องสู่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ขอบพระคุณ ผู้ประสานงานกองทัพบก คุณโน๊ตที่มอบความไว้วางใจ เช่ารถตู้ขอนแก่น กับสุวะแวน
คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากกองทัพบก มาตรวจโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ชัยภูมิ

คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากกองทัพบก มาตรวจโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ชัยภูมิ

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล ดำเนินการโดยกองทัพบก พ.ศ. 2558

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล ดำเนินการโดยกองทัพบก พ.ศ. 2558