รถตู้ขอนแก่นให้เช่าให้บริการคณะค่ายบรรพชีวินวิทยาที่สนามบินขอนแก่น เพื่อศึกษาเรียนรู้แหล่งไดโนเสาร์ที่กาฬสินธุ์และขอนแก่น

  • วันที่ 1.ศึกษาแหล่งไดโนเสาร์ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร เยี่ยมชมแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวรู้จักกับโครงไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุด
  • วันที่ 2.เรียนรู้การใช้อุปกรณ์สำหรับการขุดค้น ที่แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • วันที่ 3.เข้าอุทยานชาติภูเวียง เดินป่าศึกษาธรรมชาติตามหาหลุมขุดค้นและสุสานหอย
  • วันที่ 4.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง และเดินทางกลับส่งที่สนามบินขอนแก่น

ขอบพระคุณ ผู้ประสานงานคุณครูเดียร์ที่มอบความไว้วางใจ เช่ารถตู้ขอนแก่น กับสุวะแวน
ค่ายนักบรรพชีวินวิทยา กรุงเทพ-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์

ค่ายนักบรรพชีวินวิทยา กรุงเทพ-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์

อุทยานโลกไดโนเสาร์  อ.สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์

อุทยานโลกไดโนเสาร์ อ.สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร(พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว)

พิพิธภัณฑ์สิรินธร(พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว)

ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

รถตู้ขอนแก่นให้เช่า โดยสุวะแวน

รถตู้ขอนแก่นให้เช่า โดยสุวะแวน