ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้บริการรถตู้ขอนแก่น

ในการอบรมสัมนาที่ เขาค้อ เพชรบูณ์ ออกเดินทาง ตอน 8 โมงเช้า เขาพักที่ ภูแก้วรีสอร์ท โดยมีสถานที่แวะเที่ยวคือ จุดชมวิวทะเลหมอก วัดพระธาตุภาซ่อนแก้ว ร้านขายของที่ระลึก ROUTE 12 และขากลับไม่ลืมแวะรับประทาน ขนมจีนชื่อดัง ร้านบุญมีขนมจีนสมุนไพร 7 สี
ภูแก้วรีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์

ภูแก้วรีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์

รถตู้ขอนแก่น

รถตู้ขอนแก่น

ภูแก้วรีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์

ภูแก้วรีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์

ภูแก้วรีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์

ภูแก้วรีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์

เช่ารถตู้ขอนแก่น

เช่ารถตู้ขอนแก่น

รูท 12(Route 12)

รูท 12(Route 12)

ทางเข้าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ทางเข้าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ทางเข้าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ทางเข้าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ร้านบุญมีขนมจีน 7 สี

ร้านบุญมีขนมจีน 7 สี

ร้านบุญมีขนมจีน 7 สี

ร้านบุญมีขนมจีน 7 สี

ร้านบุญมีขนมจีน 7 สี

ร้านบุญมีขนมจีน 7 สี