วุฒิสภาเช่ารถตู้มหาสารคาม

วุฒิสภาเดินทางไปติดตามการแก้ไขปัญหา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการและศึกษาดูงานพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยแอ่ง จ.มหาสารคาม โดยเช่ารถตู้มหาสารคาม จำนวน 3 คัน เป็นรถตู้ VIP 9ที่นั่ง จำนวน 2 วัน โดยจัดประชุมติดตามการแก้ปัญหาที่ โรงแรมตักศิลา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
เช่ารถตู้มหาสารคาม โดยวุฒิสภา

เช่ารถตู้มหาสารคาม โดยวุฒิสภา

โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม