คณะกรรมาธิการการพลังงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงพื้นเพื่อศึกษาดูงานโครงการพลังงานเพื่อชุมชนที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

โดยลงเครื่องที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเดินทางต่อไปที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล แล้วไปขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ขอบพระคุณ คุณภาสันต์ ครับ
คณะกรรมาธิการการพลังงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ตำรวจทางหลวงอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ตำรวจทางหลวงอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

รถตู้ร้อยเอ็ด-ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

รถตู้ร้อยเอ็ด-ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี