สบายดีสัญจรปี4 ที่บิ๊กซีร้อยเอ็ดใช้บริการ

เช่ารถตู้ร้อยเอ็ด

งานเริ่มตอนบ่าย แต่ทีมงานรถตู้ร้อยเอ็ดไปรอรับทีมผู้จัดงานตั้งแต่ก่อนวันงาน เช้ารับที่สนามบินร้อยเอ็ดมาจัดเตรียมสถานที่ หลังจากนั้นส่งเข้าที่พักที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โรงแรมในจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงเช้าหลังวันงาน ไปส่งทีมงานที่สนามบินขอนแก่น ขอพระคุณทีมงานสบายดีทีวี ที่ให้เราบริการ
คอนเสิร์ตสบายดีสัญจรปี4 บี๊กซีร้อยเอ็ด

คอนเสิร์ตสบายดีสัญจรปี4 บี๊กซีร้อยเอ็ด

ศิลปินนักร้อง RSiam ถ่ายรูปกับคนรถ

ศิลปินนักร้อง RSiam ถ่ายรูปกับคนรถ

โรงแรมเพชรชรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

โรงแรมเพชรชรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

โรงแรมเพชรชรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

โรงแรมเพชรชรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด