รถตู้ร้อยเอ็ดให้บริการคณะกรรมาธิการ 22-23 ม.ค 2558

สุวะแวนทีมงานรถตู้ร้อยเอ็ดได้รับเกียรติให้บริการ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมกับ สภาปฏิรูปแห่งชาติและสถาบันพระปกเกล้า เปิดโครงการเวทีเสวนาหาทางออก "สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย" ณ โรงแรมเพชรัตน์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เข้าไหว้สักการะพระเจ้าใหญ่ วัดบูรพาภิราม

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เข้าไหว้สักการะพระเจ้าใหญ่ วัดบูรพาภิราม

สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย #รถตู้ร้อยเอ็ดให้บริการ

สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย #รถตู้ร้อยเอ็ดให้บริการ

สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย #เช่ารถตู้ร้อยเอ็ด

สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย #เช่ารถตู้ร้อยเอ็ด

สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย

สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย

บรรยากาศภายในงาน"สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย"

บรรยากาศภายในงาน"สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย"

คุณเรืองชัย หนึ่งในทีมงานสุวะแวน ทีมรถตู้ร้อยเอ็ดให้เช่า

คุณเรืองชัย หนึ่งในทีมงานสุวะแวน ทีมรถตู้ร้อยเอ็ดให้เช่า